Peerless Battle Spirit(绝世战魂)

(ผู้ติดตาม 132 คน)

ฉินหนานเด็กหนุ่มของตระกูลฉินเป็นที่รู้จักในนามของอัจฉริยะอันดับ 1 เมือง หลินซู แต่สุดท้ายชีวิตของเขาก็พลิกผันเมื่อจิตวิญาณแห่งการต่อสู้ของเขาถูกมองว่าเป็นขยะ ฉินหนานจะต้องเผชิญกับการทรยศและการหักหลัง

บทความทั้งหมด